miércoles, 10 de enero de 2007


El panteó egipci
Els egipcis adoraven als deus amb cap d'animal, cos d'humà, inclús amb cos de planta. Eren homogènis. Els deus egipcis no es poden ordenar però es classifiquen en deus principals i altres deus.


Deus principals
Amon: deu de la ciutat de tebas. Deu protector dels navegants. El seu nom significa "l'ocult". Es va fusionar amb el deu del sol (Ra)i es
va dir Amon-Ra.Anubis: deu que presidia les momificacions i guardia de la necròpolis. Tenia el cap de chacal negre o de gos amb cos humà. Guiava les ànimes dels morts pel més enllà. Protegia Osiris durant i després de l'embalsament. S'integrà e la religió d'Osiris i va ser fill de Nefti.Apis: bou sagrat. Relacionat amb Ptah. Ptah es relacionà amb una vaca i va neixer Apis que es el portaveu de Ptah a la Terra. Es representava en forma de brau amb marques a la pell i un disc solar entre les banyes i amb cap de brau.Bastet: es representava amb cap de gat i cos humà. És símbol de la lluna i protectora de les dones embarazades, protectora contra les enfermetats i dels mals esperits.
Bes: nan barbut amb pell de lleó despullat i es representa treient la llengua i amb ganivets per espantar els mals parits. Es relaciona amb els nens i assistia a les embarasades en el part.
Cnum: dona amb cap de cabra amb cos de dona. Deesa de les aigües subterrànies . Era la portadora del Sol quan es ponia.
Hapi: tenia 2 representacions, sempre amb la pell verda o blava.
-Home barbut i panxut amb un barret amb lliris que representen la fertilitat i la fecunditat.
-Dos caps d'ànec i cos d'humà.
Hathor: deesa de les més venerada. Era un deesa celesta. És mare, esposa i companyera al mateix temps. Es representa com a dona o vaca amb un disc solar entre les banyes. Deesa de la alegria, les festes, l'embriagueza, la danza i el amor
Horus: fill d'Osiris(deu de la mort) i Isis(matre dels deus). Mata al seu tiet Set (germà d'osiris i deu de la sequia). Es considera faraó dels vius. Se'l representa amb cap de falcó i cos humà és el deu del cel i els seus ulls representen els sol i la lluna.
Isis: Mare dels deus. Rescata a Osiris i reconstrueix el seu cos, ja que el va matar Set. Es representa com una dona amb un tro al cap, que és el jeroglífic del seu nom.
Jepri: deu de la resurrecció també sol creixenthome amb cap d'escarbat o humà amb una corona amb un escarbat. L'escarbat era símbolde resurecció o bona sort.
Maat: deesa que es representava de peu o asseguda. Te una ploma d'astruç al cap amb una diadema.Filla del deu del sol(Ra).Es la deesa de l'equilibri i l'armonia. Intervenia en el judici funerari. Era el que s'encarregava del rotllo de la balança.
Montu: Era un deu-falcó. Era un deu solar i antigament era un deu de la guerra. Es representava amb cap de falcó i una disc solar al cap, que portava plumas i al cap de la Enéada i Karnak.Neftis: filla de Nut . Recupera amb Isis el cos d'Osiris. Era amant d'aquest, d'on va nèixer Anubis. Era la protectora de la casa i dels viatgers.


Nut: Era la gran que donava el naixement als deus. Era la deesa del cel i la creadora del univers i la reguladora dels moviments dels astres. Es representa com una bòveda celeste i en forma de dona inclinada sobre la Terra apollat-se en ella amb els peus i la mans. Es deia que engullia el sol a la nit i el feia reneixer al matí.
Osiris: deu mort i dels morts. Fill de gueb i nut. Se'l representa mumiforme, cetre làtig, corona blanca amb plomes i banyes. Deu morient de la vegetació.
Ptah: deu creadors dels éssers vius i dels valors morals. Era representat en forma humana i sortia momificat i li sobresortien les mans.Rà: deu solar d'egipte. Representaba el Sol. A la nit era Atón i de dia Jepri. Durant el dia il·luminava la Terra en forma de falcó.
Set: deu de la destrucció i la sequera. La seva veu era un tro.Sobek: deu-cocodril. Fill de Neit. Se'l creia emergit al caos de la creació del món. Era señor de les aigües i voraz. Matava els malvats acuàtics. Es representabam amb el cap de cocodril i cos d'home.Tot: deu de l'escritura, de les bibliotecas, de la llengua i de les paraules. Representaba les matemàtiques, l'astronomia i les ciencies. Es representaba en forma de babuí i ibis.


1 comentario:

herrerocebrian dijo...

Hola nois;

Esteu fent un gran treball. M'agrada molt el que esteu fent amb la mitologia egipcia. Només una coseta, hi ha algunes imatges dels déus que no apareixen, mireu a veure si ho pdeu arreglar.

Carlos